ESCO Business Matching ครั้งที่ 7

Home | News | ESCO Business Matching ครั้งที่ 7
Font size: Decrease font Enlarge font
ESCO Business Matching ครั้งที่ 7

โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

โดยสถาบันพลังงานเพื่ออตุสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน